Bestilling av produkter


Stokke Historielag har følgende produkter å tilby:
Bjørg R. Grønneruds bok
SÅNN VAR DET-
23 år som bakerkone i Stokke
kr. 250.00
Per Grønneruds kakebok
KONDITORMESTRENS UTVALGTE
kr. 200.00
Lorens Bergs Bygdebok, nyutgivelse kr. 150.00
Innbundet 50-årsjubileumsberetning kr. 50.00
Årsskriftet Arv og Ætt kr. 50.00
Arv og Ætt på CD fra 1981 til 2011 kr. 150,00
Årgangene: 1983-84, 1985, 1986-87, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,2004,2005,2006,2007,2008
kr. 50.00 for 2011.
På Stokke Bygdetun får du nå gamle Arv og Ætt gratis.

Boken "SÅNN VAR DET" selges hos Stokke bibliotek, Stokke stasjon, Stokke Bygdetun,
Norli bokhandel,

forlaget ARS LONGA AS, Melsomvikveien 38, 3160 Stokke. Telefon 33 33 88 11- Fax 33 33 77 95, og
Bjørg R. Grønnerud, Vennerødveien 162, 3160 Stokke. Telefon 33 33 94 25-, Mob. 902 05 227.

Årets Arv og Ætt i salg i Stokke bibliotek, DnB Nor Stokke, Stokke stasjon og Stokke Bygdetun.

Ønsker du informasjon, bestille produkter eller melde deg inn i Stokke Historielag?
Kontaktperson Per Grønnerud, Vennerødveien 162, 3160, Stokke. Telefon 33 33 94 25.
E-Post:pgroenne@online.no