Kort historikk:


Stokke Historielag ble stiftet 8. mai 1950, - og har altså feiret sitt 50-års jubileum.
En fyldig jubileumsberetning er skrevet av Svein-Erik Bergsholm.
Stokke Historielags initiativtakere og stiftere skrev allerede i 1950 i lagets lover "at laget vil søke å få reist et bygdetun". Til å begynne med samlet de gjenstander rundt omkring i bygda og arrangerte en bygdeutstilling. Senere rigget laget til et lite bygdemuseum i kjelleren på Stokke skole.
De fleste museumsgjenstandene fikk laget forært etter den nevnte bygdeutstillingen.
I 1976 fikk historielaget en testamentarisk pengegave og i tillegg et våningshus fra 1740, begge generøse gaver fra trofaste medlemmer. Huset ble tatt ned og flyttet til Bokemoa sommeren 1976 og innviet i 1978. Drømmen om et eget bygdetun var endelig realisert.
I alle år har ildsjeler fra historielaget stått på og samlet gjenstander til muséet.
I 1991 vedtok historielaget å omdanne det til en privat stiftelse med eget styre.
Senere er det bygget låvebygning i 1920-stil, som bl. a. inneholder sport, landbruk, kafeteria, kontor, bibliotek og toaletter.Også denne ble bygget for en test. gave.
Dessuten har musèet overtatt en sidebygning fra 1892 som inneholder bl. a. landhandel, skolestue og div. hobbyarbeider.
Bygdetunets fjerde bygning " Bryggerhuset" ble tatt ned i Horten (Nordre Enggate 3 b) og flyttet hit. Huset skal visstnok være bygget i Melsomvik og flyttet til Horten.
I kjelleren er det murt opp en bakerovn. Bryggerhuset ble offisielt innviet 3. september 2006 av Stokkes varaordfører Elisabeth Larsen.
Bygdetunets siste tilvekst, smia, ble åpnet 30,5.2010

Et besøk på Stokke Bygdetun kan anbefales. Åpent søndager 12-16.
Ellers etter avtale med bygdetunet i telefon 33 33 78 48
Daglig leder Olav Haakon Aas mobilnummer 33 33 60 19

Stokke Historielags medlemmer står for vakt, omvisning, salg av bl.a. grøt, kaffe og vafler hver søndag i sommerhalvåret og på Stokke Bygdetunes spesielle arrangementer.