Velkommen til Stokke Historielag Minnestøtte for flyslipp over Gjelsås i Arnadal

Minneplate laget av klokkestøper Chr. Olsen Nauen, avduket i 1991 ved Hogsrød etter initiativ av Mil.org.klubben "Martin". I 1992 forespurte Stokke Historielag klubben om å flytte minnestøtten til slipp-plassen ved Gjelsås, og påtok seg samtidig ansvar for vedlikehold og tilsyn. Historielaget har valgt en tilsynskomite´, som har sørget for skilt ved veien og informasjonstavle ved støtten. I år 2002 har antall besøk til minnestøtten vært bra. I løpet av sommeren/høsten utførte styret dugnadsarbeid på området. Stokke kommune v/ teknisk etat har bidratt med kantklipping av veien fram til minnestøtten, og det er vi takknemlige for.

Stokke Historielags fotoregistrering


Historielaget har samlet inn gamle og nyere fotografier fra Stokke i samarbeid med kulturetaten. Samlingen består totalt av 1200 bilder, alle blir etter hvert lagret med informasjoner på data, og tilgjengelig på Stokke bibliotek.

Årsskriftet "Arv og Ætt"


Stokke Historielag utgir årsskriftet "Arv og Ætt".
Årsskriftet distribueres gratis til historielagets medlemmer og selges til andre interesserte på Stokke bibliotek, Stokke jernbanestasjon, DnB NOR og på bygdetunet for den rimelige pris: kr. 50.00.
Arv og Ætt har vært utgitt siden 1981-82. Sverre Solum redigerte de første ni, Arne Trygve Jacobsen de neste ni t.o.m. 2001. Fra og med 2002 er Svein-Erik Bergsholm redaktør.
Husk også CD platen med alle Arv og Ætt fra 1981 til 2011.
Etter vel 20 års utgivelse er det nå på sin plass å gi en oversikt over innholdet. Vi har fremdeles de fleste tidligere utgaver for salg.
Innholdsfortegnelse i Arv og Ætt fra 1981-82 til 2016.


År Tittel År Tittel
1981-82 Redaktør 1981-1992 Sverre Solum (Sv.S.)
Vårt nye årsskrift (leder)
En Vestfoldbygd for 150 år siden
Litt om hvalfangst og
hvalfangst med rot i Stokke.
De gamle musikantene.
Selskapet for Stokkes Vel-et 170 års minne.
Lover for Stokke Historielag.
Melsomvik som det var engang.
Sommernatt
1983-84 Arv og ætt (leder)
Spionene på Stokke prestegård.
En vise om valget i Stokke i 1885.
Stokkefolk som utvandret.
En emigrant forteller.
Et par utvandrerviser.
Julefeiring på Jarlsberg og kanefart til Stokke.
Hvalfangst med rot i Stokke II
Gjestgiveriene på Sundby og Sørby.
Lærer Undset på Veierland.
Edvard Andersen Russeltvedt
30 år i middelskolens tjeneste
Magnus den gode i Stokke.
Da Storm P. kjøpte ingefærøl i Stokke
1985 Her er vi igjen (leder)
Litt om lin og litt om Gina Torød.
Hildur Vennerød til minne.
Tømmerfløting i Stokke.
En kontrakt fra 1778.
Stokkefolk i prisonen.
Da Vestfoldbanen var ny.
De gamle silhouett-klippene.
Stokke som det engang var.
Arven og slekten.
Litt om Ditman Ditmansen Bjerkelund.
Det merklige dåpsfatet i Skjee.
Tisler i grøftekanten.
Et uvanlig skipsanløp.
Dortea
Fra bilens barndom i Stokke.
Litt om flatbrød og et Stokkebrev fra 1456.
Hanen på kirkespiret.
Var Ibsens "Dr. Stockmann "fra Stokke?
1986-87 Historielagene arbeider/Leder)
Korte glimt fra idrettens historie
Da Stokke fikk folkeskole
Den gamle salmodikon
Amur i Kommodeskuffen
Gamle Døvle
Bortsatt for betaling
Eilert Jensen på Sorevar
At blive en dugelig skoleholder
Merkurs tjenere i Melsomvik
En vise om Kosmos III
Sparkstøttingen
Brems på hesten
1988 Ti år er godt (Leder)
En veteran er gått bort (Kristian Bettum)
Skjee kirke og den merkelige prekestolen.
Husmannsplasser under Fetja og Klåstad.
Nissen i Arnadal.
Industrielle anlegg i Stokke 1886.
Solnes, Kongens Verft.
Du forsto oss så godt.
Prisonskipet på bygdemuseet.
Noen gamle ordtak og uttrykk fra Stokke.
Kubbestolen, hvor gammel er den?
Folkelesning i gamle dager.
Ulabrand i Melsomvik.
Tigging var straffbart.
Huldra ved Grorudvannet.
To dikt
1989 Stokke, en skolebygd (Leder)
Minneord om Agnar Unneberg
Litt om skolens historie i Stokke.
Skolen i Melsomvik for 100 år siden.
Paul Holhjems raport fra 1888.
Mine frørste år på Vennerød.
Da jeg begynte på skolen.
For hundre år siden.
Da amtskolen var på Gjennestad.
Ysteriskolen i Stokke.
Fossnes ble landbruksskole.
Da hagebruksskolen kom til Gjennestad.
De gamle lærebøkene var slitesterke.
Da husmorskolen var på Fossnes.
Bålaget var en fast ordning.
1990 Lokalhistorie er kulturvern (Leder)
Med bergkompani 2 i Finnmark.
Til sjøs under krigen.
Hjemmefronten under krigen.
Våre falne.
Da ti dager falt ut av almanakken.
Da trollet ville ødelegge Arnadalsogns kjerke.
Bjørnen i Arnadalsogn.
Litt om Arden, plogens forgjenger.
Stokke for hundre år siden.
Gravrøisen på Langø.
Barnerim fra Stokke.
1991Historielagene (Leder)
Første reis. Et minne fra seilskutenes tid.
På hvalfangst ved Nord Shetland.
En fletføringskontrakt fra 1705.
Tre stuerter hos sjøfartsdirektøren.
Dykkeren fant lekkasjen med et silketørkle
En sørgelig vise om en forferdelig ulykke i Lågen.
Gamle ordtak og utrykk fra Stokke.
Når mor hadde det som verst.
Et klagebrev til lensmannen Knudsen.
At tilsette seil.
Lovise spilte munnspill og røkte krittpipe.
1992 Det gamle seterlivet i Vestfold.
Gammel overtro fra Jarlsberg.
Gamle værvarsler.
Med Falck Jørgensen på ny sjøreise.
Stokke vakreste utsiktspunkt.
På Sundåsen var det streng orden.
Litt om Carsten Ankers slekt.
Fra Stokke Almuebogsamlings referatprotokoll.
Den 17. mai 1941 i Stokke.
Folkekarakteren i Vestfold.
Igamle dage havde vi Sangforeninger overalt.
Et gammelt frierbrev fra Stokke.
Vent var det i Skjee.
Klærne våre var hjemmelaget.
Hva vi guttunger gjorde.
Müller-en ildsjel.
Vinjes inntrykk av ishavsfarerne.
Lensherrer, grever og amtmenn.
Register over tidligere hefter.
1993 Redaktør 1993-2001 Arne Trygve Jacobsen (Atj)
Stokke kommune, - det var slik det begynte.
Jevnaker skydsstation.
80 År og torvkone.
Skomaker og "Båmann" på Vear.
Gårdens ostepenge til sognepresten.
Vafler fra Hanna Winsnes
Spanskesyken kurerte vi med brennevin og ...
Folkeavstemning i Arnadal i 1952.
Grenseregulering mot Andebu.
Høydeforskjeller i Arnadal
Sundland sag og torvstrøfabrikk
gjennom 100 år.
Hva var planen med Nyland?
Minner fra Sølanske Hovedvei.
Jordmora på Balsborge fikk etterslekt i shipping
"Fattiglegen" - doktor Lars Freng.
Sykeråd.
En hedersmann fra Stokke
Karl Johan Ambjørnsen - smed og telefonmontør.
Fra Stokkekorets første år.
Da fotballen var ny.
Litt om Stokke Historielag.
1994 I postens tjeneste.A.G.og Atj.
Hvor skulle dødsfall meldes?
Melsomvik oplagshavn 1897-1964.
Om Melsom Blæsersekstett og Hollenderkua.
Jobbie på Melsom som satte norsk rekord.
Glimt fra Ekely barnehages forhistorie.
Jordvanning, dengang son nå ...
Avgifter dengang også.
Da man loddet ut sitt lommeur.
Stokkes elste bil.
Strid om veifyldtag.
På hvalfangst med "Ronald" i 1935/36
Skipsrederen som ble ridder av Dannebrog
Kommunale saker i 1880-åra.
Det skjer i Stokke historielag.
1995 Særutgave til frigjøringsjubileet.
Tanker ved monumentet.
Den 17. mai 1941.
"Palme". Flyslipp over Grorudvannet/Gjelsås.
Rekrutt på Oscarsborg festning.
Den militære motstandskampen.
Kirken og motstandskampen
Konsentrasjonsleiren Buchenwald.
Trgedien på Gjein /fam. Sachonwitz)
Lærerferd til Kirkenes.
De som var ute.
Den kommunale virksomhet i Stokke.
Sjømannshustru i krisetider.
Krigsbrud fra Skottland.
Laken til frokostbordet.
Okkupasjonstid i skole og lek.
Kjøpmann under krigen.
Reiser under krigen
Bonde i krigstid.
Kongen.
Vi lyttet på radio.
Tante Andrine ble lurt.
På flukt til Sverige.
Stokkefolk i Finnmark.
Kommentarer til herredstingets virksomhet...
Barndomsminner: "De to dagene"
Det første kommunestyremøte etter krigen.
Stokkenytt fra frigjøringsvåren.
Tobakksblad og sykkeldekk var på byttetoppen.
Jubelvåren.
Minneplate ved Gjelsås.
1996 Fra budstikke til internett.
Lang vei fra Melsomvik til Tønsberg for 100 år...
Plasser under Døvle og Prestegården.
Diskusjonslaget "Mellom oss"...
Sjøfolk fra Feen og Stavnum fant sin grav på...
Da det var seterdrift på Gjelstad.
Det store jordskredet på Storevar.
Da Vestre Skjee hadde idrettslag.
Spisse øllbågær og tønne åkkler.
Når adelsfolk møtes i Nygaards allè.
Søker du dine røtter ?
1997Skjee kirkes 800-års jubileum.
Kirken den er et gammelt hus.
Skjee kirke gjennom 800 år.
Skjee kirkegård ved århundreskiftet.
Østre Gjennestad.
Fra Skeidhaugr til Skjee.
Noen Skjeeprofiler.
En rundtur til Sognets ytterpunkter.
Lydbandmix fra Skjee sogn.
Et blomstrende foreningsliv.
Litt fra Skjee-skolenes historie.
Da KUFen og lokale var samlingsstedet.
Kirkens tjenere.
Begravelser i eldre dager.
Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler.
Litt om menighetsarbeidet i Arnadal og...
Kirken på raet
Lensmenn i Skjee.
Da Skjee hadde egne kommunevalg.
Dissentre og Langelendinger.
Foreninger av mange slag.
Ove og Signe Ulven.
Interesse for lokalhistorie ?
1998 Bogen-et strandsted med tradisjoner.
Da Stokke hadde kino.
Det gamle Vearhuset.
Stokke-Teppet.
Stokke i 1845.
Dengang da!
Med propslast fra Storevahr til England.
Langs Merkedamselva.
Anders Ellefsen forteller.
Veistubber.
Da herredshuset skulle males.
Bilfritt Vestfold på onsdag, fredag og lørdag.
Vil du vite mer ?
Oppbevaring av gamle protokoller og lignende.
1999 Tusenårs-stedet (Bokemoa)
Bokemoa i våre hjerter.
I grenselandet mellom Skjee og Stokke.
Inn i et nytt århundre.
Litt om stedsnavnene i Bokemoa.
Bokemoa-et enestående naturdokument.
Oppbevaring av gamle protokoller og lignende
Bokemoa som festplass og samlingssted
Idretten i Bokemoa
Myrvang et samlingssted
Stokke Bygdetun-Museet i Bokemoa
Bokemoa skole.
Næringsvirksomhet i Bokemoa.
Sveiserost, datostemplet 1890 i Stokke.
Skjerp, vannfall og fløting
Vearstein.
Dengang da (avisutdrag)
Vil du vite mer ?
2000 Et annerledes Arv og Ætt.
Sagaen om Halvard på Leikvin.
Hans Gerhard Sørensen.
Stokke for hundre og femten år siden.
Gamle veier.
Jeg fant en nedlagt knivfabrikk i Stokke.
Vil du vite mer ?
Oppbevaring av gamle protokoller.
2001 Ni pluss ni er atten.
Hva arkivene forteller.
Valg før og nå.
Lokale partilag før og nå.
Lokale partilag oppstår.
Avisutklipp, fotosamling og slektshistorie.
Litt om fedrift og fjøsstell og uønsket biltrafikk.
Stokke Skogeierlag på befaring.
Sykkeltur med forviklinger.
Basar til start av bibliotek.
Tvangssparing og pengerasjonering.
Messe i Stokke.
Stokkes næringsliv i 1947.
Stokke Kornsalgslag-fra andelslag til aksjeselskap.
Stokkehvalfangere som kom til Halifax i 1940.
Fengselcelle på pleiehjemmet og ulv på byveien.
Glimt fra foreningsarkivet.
Pengelens idrettsforeneing og farefull skyting.
Omstreifere til besvær.
Når dyr blir syke.
Fartsgrenser anno 1906.
Langs vei og skinner.
Mange slags handel.
Da Stokkebyen het Jevnaker bygningskommune.
Mange slags skatter.
Kommunen ønsket intet ansvar for Melsomvik Bedehus.
Litt om "Houseparties" og omreisende artister.
Privat skole i Melsomvik.
Konfirmasjonsantrekk.
Fra Ramsum skole
Bortsetting av et fire år gammelt guttebarn.
Bilder fra biblitekets fotosamling.
Fra frøken Detektiv til Kunsthistorie.
Stokke Historielag.
2002 Redaktør 2002 - Svein-Erik Bergsholm (SEB)
Lorens Berg-lokalhistoriker med aner i Stokke.
En gang var vi like.
(Melsom og Klokkeråsen skoler)
Barndom i Vadumbakken.
Fergeforbindelsen Stokke - Nøtterøy
Utdrag av fergetakster for 1921.
Melsomvik - En fugl Fønix i vente
Om Melsom, Melsomvik og Melsom Mølle.
Stokke handel- Håndverk-og
Industriforening 50-årsjubileum
Ung i Stokkebyen i 20 -30-årene (del I)
Dugnad må til.
Stokke Bygdetun sommersesongen 2002.
Stiftelsen Bogen Kunstnerverksteder
Stiftelsen Melsom Mølle.
Lover for Stokke Historielag.
Tillitsverv etter årsmøte 12. april 2002.
Innhold i tidligere utgaver av Arv og Ætt.
2003 Sverre Solum 19.5.1919 - 21.2.2003.
Prolog ved innvielsen av bygdehuset (13.4.1978)
Stokke Ysteris historie.
Stokke Apotek.
Gråtass-forestillingene juli 2003
Ung i Stokkebyen i 20-30 årene (del II)
Skjelbredsnekker, ishavsgast og småbruker.
Fjordbåten Fix (rutetabell for 1877).
Fornminner og gamle ferdselsveier i Stokke.
Gullkonfirmanter i Stokke (1930)
Stokke Rotaryklubbs æretspris til Melsom Mølle.
Omdahl-garasjen.
Tillitsverv etter årsmøte 28. februar 2003.
Stokke ungdomsskole 40 år.1963 - 2003.
Stokke kjøper ny lastebil.
Et 90-årsjubileum (KUF-lokale på Ramsum)
Veiarbeidsordre.(12.01.1888)
En vellykket restaurering, Losgaten 9 i Melsomvik.
Stokke-dagene 2003.
Kart over Stokke kommune.
2004 Forord.
Stokke Historielag har passert 500 medlemmer.
Hva er dette ? (kjøttkvern)
Bryggerhuset snart ferdig.
Stokke Kjøttforretning (1924-1984)
Ung i Stokkebyen i 20-30 årene (del III)
Ung i Stokke i 1940-50-60 årene.
Stokke Ysteri (og ysteriskole)
Planovergangen i Storgata (1902 og 1903)
Kryssing av jernbanen i Stokke sentrum.
Bilførerens bønn.
Stasjonsmester Nils Magnus Thorbjørnsen.
Rør ikke Bøkeskogen vår.
Stokke Arbeiderparti 3/2 1918 til 3/2 1988.
Skjærsnes Brygge og båttrafikk på Tønsbergfjorden.
Strid om dans for hundre år siden.
Refusert.
Blekkhold og renhold/oppvarming i Skolene.
Embedsgårdskommisjonens møte
på Stokke prestegård 13.6.1884
Telefonabonnementer i Stokke 1908.
Skatteligningen for Stokke 1940-41
Tillitsverv etter årsmøte 24. februar 2004
Adresser
medlemskap
Kart.
2005 Forord.
Kvernmysteriet er løst! Rettelse.
Nye æresmedlemmer.
Engveien Eldresenter trenger medhjelpere.
Sånn var det - 25 år som bakerkone i Stokke.
Vestfold Slektshistorie åpnet.
Vaskekoner på Bygdetunet.
Veien som forsvant.
Johannes Sandviks vei / Sandvik-kvartalet.
Bokemoa skole 50 år.
Noen flere bilder av Stokke skolers musikkorps.
Sundåsen er blitt Stokke kommunes eiendom.
"Norge i 1905"
Hans Gerhard Sørensen.
Ung i Stokkebyen i 1940-1945.
Anders O. Meyer dagbok 1940-1945.
Barndom under krigen.
60 år siden frigjøringen.
"Med kastesluk"
Tillidsverv etter årsmøtet 15 februar 2005.
Adresser.
Medlemskap.
Kart over Stokke.
2006 Forord.
Veterankjøretøy på Stokke Bygdetun
Jentene på Skolekjøkkenet. Hvem de er.
"Sånn var det. 23 år som bakerkone i Stokke"- Rettelser.
Bjørg Grønneruds 17. mai-tale på Bokemoa
Bryggerhuset offisielt åpnet 3. september
Tanker ved tusenårstreet v/dagelig leder i Bygdetunet
Rusletur i Stokke sentrum 13. august
Tur til Veierland 22. august
Toverød skole
Om dialekten vår
Fra Stokke fattigkommisjon 1881
Regneoppgaver ved eksamen i Stokke 1924
Ung i Stokkebyen i 20-30-årene
John K. Wogn-Henriksen er død
"Milorg"
Avgangsklassene fra Melsom skole 1954-55
Stokke stasjon før og nå
"Hvalfangersang"
Fasit til regneoppgavene på side18 og 19
Arnadal Bonde-/Bygdekvinnelag 70 år
Furulund (foto)
Gården Frydenberg og familien Larsen/Henriksen
Melsomvik i 1949 (foto)
Vestfold landbruksskole 17.9.1955 (foto)
Stokke-dagene 9.-10.6.2006
Stokke Historielags pgrogram 2006-07
Stokke Historielags formenn/ledere 1950-2006
Tillidsverv etter årsmøtet 28. februar 2006
Adresser
Medlemskap
Kart over Stokke
2007 Forord.
Tanker ved tusenårstreet
Samleren på Fridheim
Veterankjøretøy på Stokke Bygdetun
Drosjer i Stokke
Kjørebok måtte til under krigen
Stokke Bilservice A/L
Fergen Hella - Skjærsnes
Mathias og Julie Gjeins dødsbo i 1904
Ung i Stokke-Byen i 20-30 årene (del 11 og 12)
Stokke Blandede Kor 60 år
Monument over de falne 60 år
Om å legge seg flat-og bli der
Arv og Ætt pakkes
Adresser/medlemskap
Tillitsverv etter årsmøtet 27. februar 2007
Kart over Stokke
2008 Forord.
Tanker ved tusenårdstreet.
Mor, far og tre sønner.
Regler for nogle av Stuepigers Arbeider (1856)
Vaktbergsaken 1923 - 1925.
Stokkes to Grini-fanger.
Ung i Stokkebyen i 20-30-årene.
Noe fra Vestfold Arbeiderblad i 1955.
Litt av et navn.
Hvem hadde bil i Stokke i 1934?
Et mistenkelig dødsfall i Melsomvik.
Steinalderfunn på Fossnes.
"Skulderbladet"
Besiktigelse av Jevnaker og Melsomvik.
Program 2008-09.
Adresser/medlemskap.
Tillitsverv etter årsmøte 26. februar 2008.
Kart over Stokke.
2009 Forord.
Tanker ved Tusenårdstreet.
Flere Grini-fanger fra Stokke.
Håkon Evensen. Hans innsats under 2. verdenskrig.
Skjærgårdsbilder fra vestfold (Veierland)
Buer handelsgartneri og personene rundt driften.
Hvilken gård var prestegård i Arnadal ?
Verd et besøk : biblioteket på Bygdetunet.
Skoleidrett for 60 år siden.
Alt ærlig arbeid adler sin mann og er os til velsignelse.
Bogen - Et lite paradis for barn.
Krig og kjærlighet.
Konfirmantenes karakterer i 1890.
Omgangsskolen i Stokke.
Smia er snart ferdig.
Stokke kommunale skjønnhetsråd.
Hvalskytter Aksel Henry Akselsen.
Årets navn 1968.
Gjenopprettelse av et kulturmiljø
"Stokke"på hodet ?
Adresser, medlemskap.
Tillidsverv etter årsmøte 24. februar 2009.
2010 Forord.
Vår lokalhistoriske fotosamling.
Tanker ved tusenårsteet.
Stokke kommunes kulturpris for 2010.
Bli kjent med kulturminner i Vestre Skjee.
Enda en Grini-fange fra Stokke.
"Fru Knutsen's havrekjæx"
Besiktigelse av Jevnaker og Melsomvik i 1926.
Scener fra veterankjøretøytreffet 20.juni.
Kirkegårdene i Stokke.
Konfirmantene i Stokke kirke i 1943 og 50 år senere.
Brev fra konsentrasonsleiren Buchenwald.
Brev til sjømann i 1940.
Da freden kom til Norge 8.mai 1945.
Arne Gurijorde.
Milorg.Mannskapsoversikt for område 1543 Stokke.
I rørende ærbødhet over minnet av norgespatrioter.
Søknad om kjøp av gummistøvler.
Akersvannet.
Gihle skole 1922.
Isens bæreevne.
Program 2010 - 2011.
Adresser. Medlemskap.
Tillitsverv etter årsmøte 23. februar 2010
Kart over Stokke.
2011Forord
Hvem sitter på vogna ?
Vaktskifte på Stokke Bygdetun.
Hedrum Historielag 50 år (prolog)
Informasjonstavle i Bogen.
Mer om Frank Jørgen Marthinsen.
Mer om søstrene Knudsens havrekjeks.
Ole Johan Sundbys krigshistorie.
Bæretillatelse for jaktvåpen under krigen.
Gamle landhandlerier i Stokke.
Da tyskerne var på Sundåsen.
"Bygden" (lokalavis for Stokke)
Veihistorie med spesiell vekt på Stokke.
Forslag til ny Stokke-sang (1985)
Vintervei til Sem.
Utsikt fra Bjørn Stendahls gutterom.
Program 2011 - 2012.
Adresser - Medlemskap.
Tillitsverv etter årsmøte 15.2.2011.
Kart over Stokke
2012 Forord.
Stokke - dagene.
Veterankjøretøydagen.
En trofast medhjelper.
Stokke Bygdetun, en perle i perlen.
Stiftelsen Bogen Kunstnerverksteder.
Melsom Mølle på vei mot museum.
Jakten på slekta.
Karsten Wang.
Et bittert 70-års minne.
Stokke brannvesen 1959.
Jøssinglisten for Stokke.
Minister Stangs brev om Ungdomstjenesten.
Litt av en historie.
Sopp som matauk under krigen.
Stokke Ysteri - Actie - brev.
Fossnes landbruksskole i 1920-årene.
Da Gjein, Gjerløv og Rise ville til Andebu.
Lensmann Falsens beretning til fogden 2. mars 1866.
Syd Georgia-visa.
Traktorkurs på Melsom.
Telefonsentralen i Arnadal.
Postkort fra Stokke ca. 1965.
Kunstsmeden på Gihle
Smia på Nordre Holt i Arnadal.
Bilder fra Stokke.
Tillitsverv etter årsmøte 21.02.2012.
Adresser - Medlemskap.
Kart over Stokke.
2013 Forord.
Vår lokalhistoriske fotosamling.
Stokke dagene
Veterankjøretøydagen.
Historielaget på tur til Kodal
Det bygges igjen på Stokke Bydetun
Oppussingens år i Mølle
Bogen kunstnerverksteder
Hvem er dette?
Ragnar Mikkelsen - 40 år som frisør i Stokke
Familien Kværnberg på flyttefot
Stokke riksmaalforening 1909 - 1913.
Fangeleieren på Askeskauen 1940
Brev til en sjømann i 1940
Millorgs fest på Myrang
Hjem i drosje etter sabotasje i Sandefjord.
Kulleklubben STILKEN
Lærer Nils Semmingsden Undset
Stokke - en bygd i sterk fremgang
Ny skolestruktur i Stokke?
Stokke stasjon år 1900
Tillitsverv etter årsmøte 26.februar 2013
Program 2013-14.
Adresser, Medlemskap.
2014 Forord.
Kulturprisen 2014
Nye æredsmedlemmer
Nytt kjøkken på Bygdetunet
Informasjonstavla på Gjelsås
Ny daglig leder på Stokke Bygdetun
Vognskjulet er fullført
Gaffel med hakekors
Stokke-lusa
Tassebekkstøtta er tilbake
OLa Ga i Tønsberg Sjøbad
Værstasjonen på Melsom
Noen kiosker og kafeer i Stokke
Ysterigata 4A
Til minne om en gård
Veterankløretøydagen
Spor av kvinner i Stokke-politikken
Velkommen til Vestfoldarkivet 2015
Tillitsverv etter årsmøte 25. februar 2015
Program 2014-15
Adresser
Kart over Stokke
2015 Forord
Komunal forvaltning etter 9. april 1940
Statsmannen Stang fra Stokke
Nasjonalt bakteppe for kvinners politiske deltagelse
Spor etter kvinner i Stokke-politikken
Stor takk til dem som alltid står på
Tillitsverv etter årsmøte 24. februar 2015
Program 2015-16
Adresser
Medlemskap
Kart over Stokke
2016 Forord
Husmannsplassen og familien der
Inspirasjon fra smia på Bygdetunet
Gjærstokken på Stokke Bygdetun
Lastebil med turhus
Haugan huset på Bygdetunet
Oppbygging av Milorg i Stokke
Skiltmysterium i Bokemoa
Jacobs Brønn
Fra Solnes til kriksfangenskap i Tyskland
"Glitre,"Ysterigata 1
Alle-også gråtrosten-trives på Bygdetunet
Å ta førerkort i 1936
Fra G til Z i 1929
To flotte kioskdamer
Veien til Melsomvik
Flom i Melsomvik
Spor etter kvinner i Stokkepolitikken
Adresser, medlemsskap
Tillitsverv etter årsmøtet 23. februar 2016
Stokke Historielags æresmedlemmer
Kart over Stokke