Styret 2017/2018:  Styret Telefon E-post
Leder Svein-Erik Bergsholm 928 08 308bergsholm44@gmail.com
Kasserer og nestleder Øystein Hov 995 19 398dovreg4@gmail.com
Sekretær Gretha Holtan Folkestad 913 32 388gretha.folkestad@usn.no
Styremedlemmer Erling Halvorsen
Knut Husum
Vararepresentanter 1.Marit Tverberg
2.Karin Mathisen
3.Kristi Reed
Redaktør for "Arv og Ætt" Svein-Erik Bergsholm 928 08 308bergsholm44@gmail.com
Slektgranskingskontakt Brita Nordberg 907 95 818 brita.nordberg@gmail.com
Revisor Kristoffer Haugan
Vararevisor Reidunn Lavoll
Internettansvarlig Per Grønnerud 333 39 425 pgroenne@online.no
Arrangementskomité Per Fimlan, Leder
Turid Moholt
Bjørg Melsom
Anne Elise Marheim
Perry Andreassen
Hanne Fagerland
Nils Jan Johansen
Valgkomité Svein Sørhaug, Leder
Bjørn Korsane
Eva Ellefsen
Representasjon i stiftelsesstyrer
Stokke Bygdetun
Svein-Erik Bergsholm
Vidar Aarvold
Knut Husum
1. Vara: Gretha Holtan Folkestad
2. Vara:Turid Moholt
3. Vara: Marit Tverberg

Bogen Kunstnerverksteder Reidunn Lavoll
Vara: Erling Halvorsen
Melsom Mølle Thor Einar Holmèn
Vara: Brit Menes Arnesen
Representasjon i andre komitéer
Tilsyn med minnestøtten på Gjelsås Asbjørn Gjelsås, Leder
Reidulf Kjærås
Tilsyn med sag- og mølleruiner i Borgebekken Agnar Dammen